O Duchu Świętym

Charyzmaty Ducha Świętego

Przede wszystkim charyzmaty mądrości i umiejętności, od których św. Paweł zaczyna swą listę, nie są darami Ducha Świętego, które już rozważaliśmy, i dlatego Apostoł nie mówi po prostu mądrość i umiejętność, lecz dar mądrości słowa, umiejętność poznawania. Pozwalają one trafnie formułować najwyższe pojęcia teologiczne i najbardziej przekonujące argumenty filozoficzne, aby dowieść prawd objawionych. Z pewnością dar mądrości słowa pomaga wydobyć z prawd wiary, uważanych za przyczynę, wnioski pogłębiające pojmowanie dogmatów. Umiejętność poznawania pozwala wykorzystać ludzką naukę do wyjaśniania prawd wiary.

Dzięki tym charyzmatom nawet dusza, która po ludzku nie jest specjalnie wykształcona, wysławia się za pomocą odpowiednich terminów i z wielkim światłem prawd wiary, jak czytamy w licznych żywotach pokornych świeckich mężczyzn i prostych
kobiet. Te dusze, wielkie przez Boski charyzmat,
udzielały rad znakomitym osobistościom i naukowcom dzięki olśniewającej jasności ich myśli. Czytamy o tym w życiu św. Katarzyny ze Sieny, św. Pascala Bailon, prostego brata franciszkańskiego, św. Gerarda Majelli, pokornego brata redemptorysty, oraz wielu innych.

Charyzmatu wiary, który jest kolejny, nie powinniśmy mylić z wiarą ani owocem Ducha Świętego, noszących tą samą nazwę. Dusza mogłaby posiadać cnotę i dar wiary bez otrzymania charyzmatu. Charyzmat wiary daje specjalną pewność co do prawd
objawionych, i dąży do czynienia cudów oraz rzeczy niezwykłych, w celu ukazania prawd objawionych oraz obietnic Jezusa Chrystusa.

Do tego charyzmatu bardzo podobne są charyzmaty uzdrawiania i czynienia cudów, ponieważ te nadzwyczajne przejawy Bożej potęgi również dążą do umocnienia wiary. Charyzmat uzdrawiania jest ograniczony jedynie do przypadków nieuleczalnych
chorób, zaś
czynienia cudów rozciąga się na inne cudowne wydarzenia, aż po wskrzeszanie umarłych. Pan wybiera dusze, które są niczym nadprzyrodzeni lekarze – pocieszając i lecząc chorych okazują miłość i udowadniają moc wiary. Wybiera także cudotwórców, którzy czynią cuda w różnych okolicznościach i utwierdzają wątpiących w wierze. Żywoty świętych mężczyzn i kobiet są pełne takich przejawów boskiej mocy.

 

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz