Myśl Księdza Dolindo na dzisiaj

Łaska jest jak siła kiełkująca, która sprawia, że kwiat rośnie. Łaska go całuje, sprawia, że jest piękny w swoich kolorach i zapachu. Jakież wielkie jest nasze wewnętrzne życie z Bogiem, gdy nie jest jałową i pustą myślą, lecz praktycznym życiem, całym przetoczonym w Jezusa – jak krew.

(22 września )

Pismo Święte

Pismo Święte

Panie, ratuj, bo giniemy!

Jezus znajdował się na łodzi razem ze swoimi Apostołami, by przeprawić się na drugą stronę jeziora Genezaret. Wypłynęli, a Jezus zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, a wody były wzburzone tak, że fale biły w łódź, tak że już się...

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa