Myśl Księdza Dolindo na dzisiaj

Świat pogrążony jest w ciemnościach i cieniu śmierci. Potrzebuje światła Odkupiciela, które winno dotrzeć do dusz już przygotowanych, by nie świeciło na próżno. Skupmy się najpierw na pustyni wewnętrznego życia, a później na apostolskiej aktywności, głosząc królestwo Jezusa Chrystusa i współpracując w zbawieniu, które On przynosi duszom.

( 7 grudnia )

Pismo Święte

Pismo Święte

Panie, ratuj, bo giniemy!

Jezus znajdował się na łodzi razem ze swoimi Apostołami, by przeprawić się na drugą stronę jeziora Genezaret. Wypłynęli, a Jezus zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, a wody były wzburzone tak, że fale biły w łódź, tak że już się...

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa