O wierze Teksty

Rozważania na Wielki Post

Życie człowieka na ziemi jest walką. On, tak jak żołnierz, nie ma stałego domu, lecz tymczasowy, i musi udawać się tam, dokąd wzywa go wola Boża. Twoja pierwsza walka musi być stoczona w obronie wiary. Często będziesz się znajdować wśród osób, które nie wierzą lub których wiara jest tak słaba, że załamuje się przy pierwszej trudności, często wystawiona na po-
śmiewisko głupców. Ty musisz walczyć, ukazując Twoją bezgraniczną uległość mądrości Bożej, która jest jedyną i najwyższą Prawdą, ceniąc ją i wybierając nad wszystkie ludzkie teorie
.

Jeśli pozwolisz się zafascynować lub zachwiejesz, kiedy byle ziemski naukowiec sprzeciwia się odwiecznej Prawdzie, nie jesteś żołnierzem Jezusa Chrystusa, jesteś winna dezercji.

Wiara jest najwyższą nauką; nie jest ślepym czy tradycyjnym przystawaniem na rzeczy niezrozumiałe, lecz jest pełniejszym objawieniem najwyższych prawd, z którymi się zgadzasz, ponieważ objawił je Bóg; Bóg, który bardziej zasługuje na wiarę niż jakikolwiek ziemski naukowiec. Ty zatem musisz potwierdzać swoją wiarę przeciw wszystkim zasadzkom i przeciwnym twierdzeniom biednej, ludzkiej nauki, odrzucanej przez Boga.

Potwierdzając swą wiarę, koniecznie musisz przedstawiać się jako córka Kościoła katolickiego, który przechowuje święty depozyt prawd objawionych; musisz zatem z zapałem zwalczać każdy prąd, który chce odsunąć cię od Kościoła, i potwierdzać swe posłuszeństwo jego autorytetom – papieżowi, biskupom, kapłanom.

Musisz walczyć przeciwko brakowi zaufania i pokazać, że ty ufasz Bogu i uwielbiasz Jego polecenia, dostosowując się do Jego boskiej woli. Nie jest godnym Boga ten, kto zbytnio przejmuje się ziemskimi sprawami, kto rozpacza, kto pokłada nadzieję w ludziach, zapominając o Bogu. Musisz walczyć przeciwko iluzjom świata i pokazać się jako chrześcijanka w życiu – nigdy nie pójdziesz za tym, kto przeciwstawia się woli Bożej, nie będziesz podążać za zwyczajami i modami świata, nawet za cenę bycia wyśmianą, nawet za cenę cierpienia i męczeństwa.

Chrześcijanin walczy energicznie, gdy żyje jako chrześcijanin, kiedy ukazuje w sobie żyjącym Prawo Boże i Kościoła, kiedy wspiera zbawienie swych braci. Życie jest najpiękniejszą walką i dlatego twoje życie jest zmaganiem się tu, na ziemi.

Bronią twojej duchowej walki jest modlitwa.

Módl się, ponieważ nie musisz walczyć, aby zniszczyć jedynie zło, ale aby krzewić dobro; módl się, ponieważ aby walczyć, musisz najpierw zwyciężyć siebie samą i żyć całkowicie zjednoczona z Bogiem.

Jako chrześcijanka musisz wzmacniać swoją duszę Sakramentami, musisz oświecać ją znajomością i medytacją wiecznych prawd, musisz ożywiać ją stałym zjednoczeniem z Bogiem, uciekając przed grzechem jak przed śmiercią i uniżając się w Jego obecności.

 

Rozważania na Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz