O wierze

Duchowość oraz program życia Dzieła Boga

Siostra Przełożona sierocińca z Rossano wyraziła pragnienie poznania w kilku słowach ducha, którym należało żyć, aby stać się częścią Dzieła Boga. Nie pamiętam imienia tej Przełożonej ani okoliczności, w jakich poznała Dzieło Boga. Jezus kazał napisać dla niej te słowa 17 maja 1911: „Najpiękniejsze działanie, do którego jest zdolne stworzenie, to uwielbienie Boga. Tę chwałę odda Mu na dwa sposoby: uniżając się w swej nicości i napełniając się Bogiem.

Czym jesteśmy? Niczym. Oto medytacja na każdy czas. Drugi sposób to wznieść się do Boga, obierając Go za bezpośredni cel naszej istoty i życia: tylko Bóg! Do Boga wznosimy się w wyciszeniu i prostocie. Wyciszenie nie jest posępnością, lecz łagodnym pokojem duszy. Prostota każe nam biec do Boga jak dzieci. Dziecko biegnie do matki, aby się nią karmić – oto Eucharystia; płacze na jej piersi – oto pokuta; prosi ją o to, czego pragnie – oto modlitwa. Unikając zamartwiania się, sprawiamy, że cnota przychodzi naturalnie i nie przygniata duszy jak ciężkie jarzmo.

Święci to nasi drodzy bracia, kochajmy ich szczerze, lecz nie zaniedbujmy dla nich Boga. Kochajmy bardzo Boga i sprawmy, aby miłość była życiem każdego życia. Życiem. W tym pięknym życiu Najświętsza Maryja Panna niech będzie pomocą i wzorem.

Niewiele rzeczy, lecz dobrych; niewiele słów, lecz szczerych; niewiele czynów, lecz skutecznych; niewiele myśli, lecz głębokich. Oto obraz duszy należącej do Jezusa.

Pragniecie imienia? Nazwijcie się ofiarą, lecz pokażcie, że naprawdę nią jesteście. Pragniecie działać? Działajcie niezmordowanie, lecz czyńcie to bez narzekań. Pragniecie zanurzyć się w Bogu? Odpoczywajcie zawsze w Jego miłości. Lęk i zysk nie mają racji bytu w waszym słowniku. Polityka i obłuda są upadkiem wszystkiego. Pragniecie formuły medytacji? Powiem wam tylko jedno słowo: wasza nicość dla Boga. Pragniecie formuły ofiary? Są nią wasze serca; ofiara musi wyjść żywa z waszych serc. Pragniecie konkretnego sposobu życia? Spełniajcie wasze obowiązki w wyciszeniu i z miłości do Boga”.

 

Fragment z książki “Autobiografia o. Dolindo”

https://bit.ly/3Cgi3LD

Autobiografia Dolindo

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz