O rodzinie

Do taty

Masz dzieci i to ty jesteś dla nich wzorem. Swoim przykładem rozbudzaj w nich wielki szacunek dla ich mamy, bo ona ma je wychowywać.

Nigdy się [z nią] nie sprzeczaj, a jej autorytet umacniaj swoim dla niej szacunkiem.

Nigdy nie bądź zawzięty, nie bądź typem człowieka skupionego tylko na sobie, uczepionego własnych pomysłów i zatwardziałego w niepotrzebnych ambicjach, z których mogą wynikać niepokoje i nieporozumienia. Reprezentujesz Mnie w domu, więc masz żyć Mną i ze Mną, aby twój dom był obrazem rodziny z Nazaretu. Twoja żona i twoje dzieci są częścią wielkiej misji, jaką masz do spełnienia, dlatego żyj przede wszystkim dla swojego domu.

Twoja żona i twoje dzieci są częścią wielkiej misji, jaką masz do spełnienia, dlatego żyj przede wszystkim dla swojego domu.

Ustanawiając małżeństwo, Bóg wypowiedział słowa: mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Księga Rodzaju 2, 24). A zatem Bóg, ustanawiając rodzinę, chciał, by mężczyzna oderwał się od wszystkiego, nawet od ojca i matki, a złączył się ściśle ze swoim domem, ze swoją małżonką, z owocami wzajemnej miłości.

Co byś powiedział o tych, którzy zapominają o swojej rodzinie, ulegając nędznej namiętności?

Ojciec rodziny jest jak Ja Ukrzyżowany, dźwigający na sobie ciężar ludzi, gdy on dźwiga ciężar swego domu; mama jest jak Maryja Bolesna, dźwigająca cierpienie całej ludzkości, gdy ona dźwiga cierpienia całej rodziny. Dzieci są kwiatami Kościoła, które mają rozkwitać dla Boga.

 

ks. Dolindo Ruotolo, Jezus do rodziny, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2018, s. 43-44.

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz

Może Cię również zainteresować