O Duchu Świętym

Czystość

Wstrzemięźliwość polega na walce – mówi Herweusz – a czystość na pokoju”. Czystość jest zwycięstwem odniesionym na ciele, które czyni chrześcijanina żywą świątynią Ducha Świętego. Czysta dusza, zarówno dziewicza, jak i żyjąca w małżeństwie (ponieważ istnieje również czystość małżeńska w doskonałym uporządkowaniu i przeżywaniu małżeństwa), króluje nad własnym ciałem w wielkim pokoju i czuje w sobie samej niewypowiedzianą radość bliskiej przyjaźni z Bogiem, skoro Jezus powiedział: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Chrześcijanin żyjący w czystości, szczególnie jeśli pozostaje w dziewictwie i całkowicie poświęca się Bogu, wzbudza szacunek na ziemi, jest rozkoszą Nieba i ukochaną świątynią Ducha Świętego. Jego oblicze jest pogodne, spojrzenie przejrzyste, słowa pełne słodyczy wypływającej z czystości,  jego towarzystwo przyjemne, ponieważ roztacza woń dobroci i uprzejmości. To dusza, w której Duch Święty może swobodnie działać, ponieważ po ujarzmieniu pożądliwości wszystkie pozostałe namiętności dają się łatwiej opanować; a zatem to dusza, która może osiągnąć wielką świętość, a której modlitwy docierają do Nieba i szybciej są wysłuchiwane przez Boga.  Duch Święty graweruje ją, ubogaca, wysadza drogimi kamieniami, otwiera jej najszersze horyzonty kontemplacji, posługuje się nią przy świętych dziełach Kościoła, i może ubogacić ją swymi charyzmatami, o których powiemy dalej. W czystej duszy Duch Święty dokonuje swego wspaniałego dzieła wyniesienia człowieka ku Bogu i uczynienia go współuczestnikiem Boskiej natury; taki jest ostateczny cel Jego łaski, darów i owoców. Cóż za cudowny kontrast! Gdy szatan skłonił Ewę do zerwania zakazanego owocu i podania go Adamowi, obiecywał jej, że staną się podobni do Boga; tymczasem przez upadek grzechu raczej upodobnili się do zwierząt. Duch Święty również podaje człowiekowi swoje owoce z tą samą obietnicą, tyle że przy ich pomocy człowiek naprawdę osiąga współuczestnictwo z Boską naturą.

 

Fragment książki: “Owoce i charyzmaty Ducha Świętego ks. Dolindo”

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz