O Duchu Świętym

Boska smykałka

Dary Ducha Świętego, nadprzyrodzone uzdolnienia, nadające władzom naszej duszy taką sprawność, iż stają się szybko posłuszne natchnieniom łaski. Te natchnienia są niczym ideały boskiej sztuki uświęcania, a dar jest jak predyspozycja duszy, łatwość działania w sposób wzniosły i święty; moglibyśmy to wyjaśnić, używając współczesnego wyrażenia na określenie daru naturalnego, że jest… „smykałką” do wyższych lub nadprzyrodzonych działań. Na przykład dar mądrości pozwala nam poznawać i oceniać Boga oraz Boskie rzeczy w ich najwyższych zasadach, jak również je smakować. Stanowi wręcz wzniosłą filozofię tego, co nadprzyrodzone; i podobnie jak prawdziwy filozof, filozof z urodzenia, ktoś mający „smykałkę filozoficzną”, kto z łatwością wyczuwa prawdy naturalne w ich zasadach i przyczynach, dyskutuje o nich z przyjemnością, ponieważ w tym się lubuje, tak osoba posiadająca dar mądrości wyczuwa prawdy nadprzyrodzone, rozmawia o nich lub rozważa je z radosnym uniesieniem i z łatwością przyjmuje natchnienia, jakie otrzymuje od Ducha Świętego, żyjąc wiarą w promieniach potężnego, wewnętrznego światła.

osoba posiadająca dar mądrości wyczuwa prawdy nadprzyrodzone, rozmawia o nich lub rozważa je z radosnym uniesieniem i z łatwością przyjmuje natchnienia, jakie otrzymuje od Ducha Świętego

Tym, czym u filozofa jest głębia ludzkiej myśli, tym… w duszy posiadającej dar mądrości jest zgłębianie wielkości Boga i Boskich spraw, które Bóg daje jej poznać na tyle doskonale, na ile jest to możliwe w ziemskim życiu, niebędącym życiem wiecznej chwały, lecz wygnaniem.

Dary Ducha Świętego muszą być pielęgnowane, jak już wspomnieliśmy, a sposób ich pielęgnowania różni się w zależności od daru. To wytrwałe pielęgnowanie coraz intensywniej wprowadza duszę w wymiar posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego i stopniowo wznosi ją na szczyty doskonałości oraz świętości.

 

Fragment książki: Przybądź Duchu Święty!”

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz