Sabine van Erp z Pixabay
Pismo Święte

Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,8).

Miłosierni to ci, którzy współczują cudzym nędzom, zarówno duchowym, jak i fizycznym, oraz starają się im ulżyć przez odpowiednie dzieła miłosierdzia. Uczynków miłosierdzia względem duszy jest siedem: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejących pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. Uczynków miłosierdzia względem ciała jest również siedem: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w􀁢dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. A zatem skoro jest napisane, że odmierzą nam taką miarą, jaką my mierzymy, jest rzeczą logiczną, że Pan odpowie miłosierdziem tym, którzy są miłosierni.

Miłosierdzie samo w sobie jest błogosławieństwem, ponieważ wprowadza do duszy i serca wielkie zadowolenie i pokój oraz natychmiast pozwala jej odczuć łaskę Bożą

My, którzy jesteśmy tak pełni nędzy i potrzebujący, powinniśmy okazywać innym wielkie miłosierdzie, przede wszystkim współczując, pocieszając, wybaczając i pomagając. Miłosierdzie samo w sobie jest błogosławieństwem, ponieważ wprowadza do duszy i serca wielkie zadowolenie i pokój oraz natychmiast pozwala jej odczuć łaskę Bożą, która w niej się rozlewa. To błogosławieństwo przez nagrodę, jaką otrzymuje od Boga w doczesności i wieczności; w doczesności przez dobra duchowe i materialne, jakimi Bóg odpowiada miłosiernie na nasze miłosierdzie; w wieczności przez błogosławieństwo, które otrzymamy na Sądzie Ostatecznym oraz chwałę Raju. Nieprzypadkowo  – a  warto się nad tym poważnie zastanowić – Pan mówi nam, że na Sądzie będzie nas sprawdzał i sądził jedynie z miłości i uczynków miłosierdzia. Jak wiele odpowiedzialności naszego życia mogłoby zostać wzięte pod uwagę! Lecz On
zatrzymuje się jedynie na miłosierdziu, ponieważ w ten straszny dzień wszyscy będziemy go bardzo potrzebowali, i  jedynie w cieniu tych potężnych skrzydeł uda nam się schronić.

Nieprzypadkowo  – a  warto się nad tym poważnie zastanowić – Pan mówi nam, że na Sądzie będzie nas sprawdzał i sądził jedynie z miłości

Błogosławieństwo miłosierdzia wypływa z daru pobożności, a raczej jest darem pobożności w działaniu, który w stosunku do bliźniego roztapia się w promieniach uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

ks. Dolindo Ruotolo, Przybądź Duchu Święty!, Wydawnictwo M, Kraków 2019,  s. 205-207.

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz