O Duchu Świętym

Dar rady

Dar rady udoskonala cnotę roztropności, pozwalając nam szybko i skutecznie oceniać, dzięki swego rodzaju nadprzyrodzonej intuicji, to, co warto uczynić, szczególnie w trudnych przypadkach, dla dobra naszego życia wiecznego. Przez cnotę roztropności rozważamy i starannie poszukujemy najlepszych środków do osiągnięcia celu, posługując się doświadczeniami z przeszłości, badając sytuację, jaka przedstawia się w danej sprawie, aby znaleźć mądre rozwiązanie. Przez dar rady to Duch Święty przemawia do naszego serca i w jednej chwili daje nam zrozumieć, co powinniśmy zrobić.

Na przykład chwalebni męczennicy wszystkich czasów, zgodnie z obietnicą Jezusa, nie odpowiadali tyranom, ważąc z ludzką roztropnością każde słowo, lecz podążali za wewnętrznym impulsem, odczuwanym za sprawą Ducha Świętego w momencie próby. Święty Piotr, aresztowany przez Sanhedryn po Pięćdziesiątnicy, otrzymał rozkaz, by nie głosić już Jezusa Chrystusa, na co odpowiedział natychmiast, przez oczywisty impuls Ducha Świętego: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29).

 

Fragment z książki: “7 darów Ducha Świętego

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz