O Duchu Świętym

Dar rozumu

Dar rozumu definiuje się następująco: to dar, który dzięki oświecającemu działaniu Ducha Świętego daje nam wewnętrzną intuicję prawd objawionych, nie odsłaniając jednak ich tajemnicy. Przedmiotem tego daru jest całość wszystkich prawd objawionych, które światło Ducha Świętego pozwala nam w pełni dostrzec oraz przeniknąć ich wewnętrzne znaczenie, nadal wśród tajemniczych ciemności wiary, a także zauważyć ich wiarygodność, współgrającą z tym, co jest najbardziej szlachetne w ludzkim umyśle.

Ten dar – jak uczy św. Tomasz (IIa, IIae, q. 8, a. 1) – pozwala nam dotrzeć do wnętrza prawd objawionych na sześć
różnych sposobów:

1. Odsłania dla nas ukrytą substancję pod akcydensami, na przykład Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. Dusza dostrzega rzeczywistą obecność Jezusa, choć Go nie widzi, i jest absolutnie pewna, że On tam jest, ponieważ posiada głęboką, wewnętrzną intuicję miłości.

2. Wyjaśnia nam sens słów, ukryty pod dosłownym znaczeniem Pisma, tak jak Jezus uczniom z Emaus, gdy wyjaśniał im treść przepowiedni, które o Nim mówiły.

3. Ukazuje tajemne znaczenie widzialnych znaków Sakramentów, nie tylko przez genialną intuicję, lecz ożywiając nimi posiadającą ją duszę. W ten sposób św. Paweł ukazuje nam w chrzcie przez zanurzenie symbol naszej śmierci dla grzechu, pogrzebania i duchowego zmartwychwstania wraz z Jezusem Chrystusem.

4. Pozwala nam dostrzec pod tym, co zewnętrzne, duchowe rzeczywistości, ukazując na przykład w robotniku z Nazaretu Stworzyciela świata.

5. Pokazuje nam skutki zawarte w przyczynie, na przykład w Krwi Jezusa przelanej na Kalwarii oczyszczenie naszej duszy i nasze pojednanie z Bogiem; w przebitym boku Jezusa narodziny Kościoła i Sakramentów.

6. Pozwala nam ujrzeć przyczynę w skutkach, na przykład działanie Opatrzności w zewnętrznych wydarzeniach życia.

 

Fragment z książki: “7 darów Ducha Świętego

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz