O Duchu Świętym

Dar mądrości

Dar mądrości, nad którym pragniemy teraz uważnie się pochylić, jest pierwszym z trzech darów nazywanych intelektualnymi, które bardziej bezpośrednio pomagają w kontemplacji Boga i Boskich rzeczy, to znaczy mądrości, rozumu i umiejętności. Ich wspólna cecha polega na tym, że przekazują nam doświadczalne lub prawie doświadczalne poznanie Boskich prawd (lub prowadzących nas do Boga), gdyż dają nam je poznać nie w drodze rozumowania, lecz za pośrednictwem wyższego światła, które pozwala je zrozumieć, jakbyśmy mieli ich doświadczenie. To światło, przekazane nam przez Ducha Świętego, z pewnością jest
światłem wiary, lecz jeszcze silniej działającym i oświecającym; daje nam rodzaj intuicyjnego pojmowania tych prawd, podobnego do pierwszych zasad nauki, które są oczywiste jak aksjomaty, na przykład że 4 + 4 = 8
.

Dar mądrości jest darem doskonalącym cnotę miłości, a zamieszkuje równocześnie intelekt i wolę, gdyż wypełnia duszę światłem i miłością. Jest najdoskonalszym z darów, to w nim zawierają się wszystkie pozostałe, podobnie jak miłość skupia wszystkie cnoty. Definiuje się następująco: jest darem, który, doskonaląc cnotę miłości, pozwala na poznawanie oraz cenienie Boga i Boskich rzeczy w ich najwyższych zasadach, oraz rozsmakowanie się nimi. Przekazuje on człowiekowi światło, które pozwala
mu poznać Boga na tyle doskonale, na ile jest to możliwe; przekazuje
miłość, dzięki której człowiek kocha i rozumie Boga w najczulszy sposób; przekazuje wewnętrzną zmianę, przez którą cały człowiek zostaje przemieniony w Bogu. Ten dar jest celem wszystkich pozostałych, sprawia, że jesteśmy doskonale szczęśliwi na tym świecie, oraz łączy nas wewnętrznie z Bogiem, ponieważ pozwala nam Go poznać w niewyrażalny sposób. 

 

 

Fragment książki “7 darów Ducha Świętego”

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz