O rodzinie

Do taty

Masz dzieci i to ty jesteś dla nich wzorem. Swoim przykładem rozbudzaj w nich...

O rodzinie