Jan Paweł II

Jan Paweł II

Jan Paweł II

Na jednym ze swoich słynnych imaginette, obrazków z krótkim przesłaniem od Jezusa lub Maryi, ks. Dolindo zapisał tajemnicze słowa, które miały okazać się...