O Maryi

Różaniec

Czyż dziecko nie wzywa ciągle mamy? Jego krzyk „Mamo!” jest różny w zależności od uczucia, które go wywołuje i pobudza. Dlatego odmawiajcie Święty Różaniec jak dziecko Maryi, które wzywa swoją Niebieską Mamę i błaga Ją o pomoc.

Różaniec Maryi jest potężną modlitwą, która zbliża Niebieską Mamę do swoich zdeprawowanych dzieci. Odmawiana głosem całego Kościoła, jest to modlitwa mocniejsza od wszystkich niedoli, od wszystkich mocy piekielnych.

 

 

Fragment z książki: “Na trudne dni

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz