O Duchu Świętym

Dar męstwa

Dar męstwa definiuje się następująco: dar Ducha Świętego, który udoskonala cnotę męstwa, nadając woli impuls i energię, które uzdalniają ją do cierpienia z radością i nieustraszenie oraz do dokonywania wielkich rzeczy, pokonując wszystkie przeszkody.

Odróżnia się od cnoty męstwa, gdyż nie wypływa z naszych wysiłków wspomaganych łaską, lecz z intensywnego działania Ducha Świętego, który pociąga duszę do góry, można powiedzieć – wydobywa z zatęchłej ziemskiej atmosfery, pozwala panować nad niższymi władzami i zewnętrznymi trudnościami, jakie piętrzą się przed jej działaniem; całkowicie usuwa pesymizm, który często ogarnia duszę, zwycięża jej wahanie przy podejmowaniu decyzji, strach przed przeszkodami, drżenie z powodu dawnych porażek,
opieszałość w rozpoczynaniu działania, a daje jej stanowczość, pewność, radość, przekonanie, że się uda; skłania ją do działania i szybko czyni heroiczną w cierpieniu.

 

Fragment książki: “7 darów Ducha Świętego

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz