Jezu

Tekst

Tekst

Akt zawierzenia Jezus do duszy: „Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt...