dzieła

Dzieła

Dzieła

Komentarz do Pisma Świętego – monumentalne 33-tomowe dzieło ks. Dolindo, stworzone w trosce o duchowy rozwój kapłanów i wiernych. Lektura została napisana...