Tekst

Tekst

Akt zawierzenia

Jezus do duszy:

„Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi.

Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc, jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.

Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania, denerwowania się i rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za tobą.

Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę.

Oddanie się Mnie oznacza, że trzeba zamknąć spokojnie oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi tak, bym tylko Ja działał, i powtarzać: «Ty się tym zajmij».

Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknij oczy i pozwól się ponieść nurtowi Mojej Łaski; zamknij oczy i pozwól Mi działać; zamknij i nie myśl o chwili obecnej, także odwróć myśli od przyszłości jako od pokusy.

Oddaj się Mnie, uwierz w Moją dobroć, a przysięgam ci na Moją Miłość, że kiedy z taką ufnością powiesz: «Ty się tym zajmij», Ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. A kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą ty zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka niesie uśpione niemowlę na rękach na drugi brzeg.

Oddaj Mi to, co tobą tak naprawdę wstrząsa, co cię boli bezgranicznie – czyli twoje wątpliwości,

rozpamiętywanie, lęk i chęć powzięcia za wszelką cenę działań zapobiegających temu, co cię trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie, mówiąc: «Ty się tym zajmij», a przy tym zamyka oczy i uspokaja się!

Dostajesz niewiele łask, kiedy się męczysz i dręczysz, aby je otrzymać. Otrzymujesz ich bardzo dużo, kiedy twoja modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie.

W cierpieniu prosisz, żebym oddalił je od ciebie, ale w taki sposób, jak ty sobie tego życzysz…

Nie bądź jak chory, który prosząc lekarza o pomoc, sugeruje mu leczenie. Nie postępuj tak, ale módl się tak, jak was nauczyłem w Ojcze Nasz:

Święć się imię Twoje – to znaczy: bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie;

Przyjdź Królestwo Twoje – to znaczy: niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twojego w nas i na świecie;

Bądź wola Twoja – to znaczy: Ty decyduj. Jeśli to powiesz, Ja wkroczę z całą Moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.

Widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, a sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się poprawiać? Nie przejmuj się – zamknij oczy i powiedz Mi z ufnością: «Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij».

Powiadam ci, że się zatroszczę jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: «Ty się tym zajmij». Zapewniam cię, że się o to zatroszczę. Nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości. Zajmę się tym, kiedy tylko zamkniesz oczy.

Nie śpisz, wszystko chcesz oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, i w ten sposób zawierzasz siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej – ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie Moim słowom i Moim zamiarom.

O! Jak bardzo pragnę twojego całkowitego oddania się Mnie, abym mógł cię obdarować, i jakże smucę się widząc, że jesteś niespokojna! Szatan do tego właśnie zmierza: aby cię podburzyć, by oddzielić cię ode Mnie i od Mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufaj tylko Mnie, spocznij we Mnie, oddaj Mi się we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do twojego pełnego oddania się Mnie, a nie twojego zaufania do siebie samego. Wylewam na ciebie skarby łask, kiedy znajdujesz się w całkowitym ubóstwie!

Jeżeli masz swoje zasoby, nawet niewielkie, lub starasz się je posiąść, pozostajesz na poziomie natury, a zatem podążasz za naturalnym porządkiem, który jest często zakłócany przez szatana. Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród Świętych. Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu.

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczyma duszy: «Ty się tym zajmij». I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach. Czyń tak we wszystkim, a zobaczysz wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na Moją miłość. Zapewniam cię, że Ja się o to zatroszczę. Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się Mnie, a zawsze będziecie odczuwać wielki pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie.

Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: «Ty się tym zajmij». Nie lękaj się, ja się zatroszczę. A ty błogosławić będziesz Imię Moje, nie dbając o siebie samego. Inne twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się Mnie – zapamiętaj to sobie dobrze.

Nie ma skuteczniejszej nowenny od tej: «Och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się wszystkim zajmij»”.

 

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz