Grazia Ruotolo

Grazia Ruotolo

Grazia Ruotolo

Maria Grazia Ruotolo jest jedyną żyjącą jeszcze krewną ks. Dolindo.  Jej ojciec, Umberto, i ks. Dolindo byli kuzynami, lecz, jak sama podkreśla, to nie tyle...