O Duchu Świętym Teksty

Otwórz się na dary

Dar męstwa daje nam siłę i odwagę w przeciwnościach; wyzwala od przesadnego smutku, jaki ogarnia nas w nieszczęściach życia, i niepohamowanego pragnienia, by się od niego uwolnić.

Dar mądrości jest darem doskonalącym cnotę miłości, a zamieszkuje równocześnie intelekt i wolę, gdyż wypełnia duszę światłem i miłością. Jest najdoskonalszym z darów, to w nim zawierają się wszystkie pozostałe, podobnie jak miłość skupia wszystkie cnoty. Definiuje się następująco: jest darem, który, doskonaląc cnotę miłości, pozwala na poznawanie oraz cenienie Boga i boskich rzeczy w ich najwyższych zasadach, oraz rozsmakowanie się nimi. Przekazuje on człowiekowi światło, które pozwala mu poznać Boga na tyle doskonale, na ile jest to możliwe; przekazuje miłość, dzięki której człowiek kocha i rozumie Boga w najczulszy sposób; przekazuje wewnętrzną zmianę, przez którą cały człowiek zostaje przemieniony w Bogu. Ten dar jest celem wszystkich pozostałych, sprawia, że jesteśmy doskonale szczęśliwi na tym świecie, oraz łączy nas wewnętrznie z Bogiem, ponieważ pozwala nam Go poznać w niewyrażalny sposób.

Dar mądrości przekazuje duszy taką miłość, dzięki której rozumie i kocha Boga w najczulszy sposób. Ta miłość jest tym, co nazywamy żarliwością. To nie miłość z szacunku, jaką można mieć nawet w prostym świetle wiary, lecz miłość przenikająca całą duszę i wlewająca tam namacalną słodycz, to płomień, który rozpala serca i każe mu się rozpłynąć w Bogu. W tym stanie powstaje
mało uczuć, westchnień, słów; serce płonie spokojnie, wszystkie władze są złączone z Bogiem, a dusza w głębokim pokoju otrzymuje Go, nie czyniąc nic innego jak tylko kochając i płonąc.

Ta miłość jest stała w duszy i całą ją przemienia w Bogu. Duch Święty tłumi i niweczy w niej przyrodzone skłonności, uczucia i pragnienia, a wówczas nie istnieje w niej żadna inna miłość poza miłością do Boga i wypływającą z niej miłością do bliźniego. Dusza rozkoszuje się jedynie chwałą Boga, jej jedynym smutkiem jest ten wywołany przez grzech i utratę dusz, nie ma innego pragnienia poza kochaniem Boga z jeszcze większą żarliwością, pożąda tylko większej pracy i cierpienia dla Niego.

 

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz