Gemma Galgani

Gemma Galgani, urodzona 12 marca 1878 w Toskanii w środkowych Włoszech, była rówieśniczką ks. Dolindo. Gemma, podobnie jak ks. Ruotolo odznaczała się głębokim nabożeństwem do ukrzyżowanego Chrystusa, dzieląc z Nim nie tylko ból duchowej męki, ale również fizycznego cierpienia spowodowanego chorobą i otrzymanymi w wieku 21 lat stygmatami. Gemma jeszcze za życia przepowiedziała, że życie ks. Dolindo będzie bolesną ofiarą złożoną za grzechy całego Kościoła.

Po swojej śmierci mistyczka wielokrotnie ukazywała się ks. Dolindo. Jedno z bodaj najbardziej wymownych ich spotkań miało miejsce 20 grudnia 1909 roku, kiedy to ks. Ruotolo przebywał w kurii w Rossano. Gemma poprosiła, aby kapłan zawołał, znajdującego się w sąsiednim pokoju, ks. Cantelmo. Były wikariusz generalny od razu stawia się na wyznaczonym miejscu i wysłuchuje słów zmarłej mistyczki: „Jesteś drogi sercu Jezusa. Spójrz na Jezusa! To jest twój wzór! Naśladuj go! Jego Boska misja opiera się na trzech filarach: uniżenie, cierpienie, bierna ofiara”. Ks. Cantelmo po tym wydarzeniu natychmiast przystępuje do sakramentu pokuty i radykalnie zmienia swoje życie. Ks. Dolindo od tego momentu doświadczał stałych lokucji wewnętrznych, podczas których otrzymywał bezpośrednie pouczenia od samego Jezusa, aby kapłani na nowo rozpalili swój charyzmat, porzucili grzeszne życie oraz zaczęli pielęgnować ducha modlitwy i pragnienie Eucharystii.