O Duchu Świętym

Miłość

Miłość jest pierwszym owocem Ducha Świętego, fundamentem i podstawą wszystkich pozostałych. Skoro Bóg jest nieskończoną Miłością, czyli nieskończonym Miłosierdziem, logiczne jest, że przekazuje duszy swój płomień, każąc jej kochać siebie z całego serca, ze wszystkich sił i całym swoim umysłem, a bliźniego przez miłość do Boga. Gdzie brakuje tej miłości, nie może istnieć żadne działanie nadprzyrodzone, żadna zasługa dla życia wiecznego, żadne prawdziwe i pełne szczęście. Podobnie logiczne jest to, że miłość to najsłodszy owoc, ponieważ miłowanie Boga jest osiągnięciem własnego celu na ziemi oraz zasadą tego zjednoczenia w wieczności, a zatem stanowi pełne zaspokojenie całej istoty. Mówiąc o miłości, nie mamy oczywiście na myśli cnoty dobroczynności, choć jest w niej zawarta jako szczególny przejaw i wylanie miłości do bliźniego.

Miłość, owoc Ducha Świętego, jest przede wszystkim płomieniem rozpalającym miłość do Boga stawianiem Go ponad wszystkie rzeczy, pełnym oddania szacunkiem dla Jego majestatu, uwielbieniem Boga Jedynego i Trójjedynego, serdeczną troską o oddawanie Mu czci oraz jej szerzenie, hojnym oderwaniem się od wszystkiego, aby odnaleźć Jego samego, skarb duszy, siłę miłości pozwalającą pokonać każdą przeszkodę, jaka staje na drodze praktykowania cnót, nakazującą przyjąć i nieść krzyż jako skarb oraz postrzegającą to wszystko, co robi się dla Boga jako zbyt małe.

Z tego płomienia rodzi się miłość do bliźniego, ale ta miłość nie jest naturalną czułością i współczuciem dla tego, kto cierpi, nie jest przesadną hojnością w obdarzaniu potrzebujących, lecz jest miłością do Boga w Jego obrazie, miłością tysiąc razy bardziej uczynną dla cierpiącego bliźniego, ponieważ nie wzbudza jej sympatia lub osobista potrzeba uzewnętrzniania uczuć, lecz wynika z poszanowania Boga, przez co jest stała, bezstronna i heroiczna w każdym swym wyrazie oraz posiada niezwykle wysoką wartość w każdym swym wylaniu, nawet najmniejszym, ponieważ stanowi cudowną alchemię, która potrafi przemieniać kamienie w najcenniejsze złoto.

 

Fragment książki: “Owoce i charyzmaty Ducha Świętego

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz