Dzieła

Komentarz do Pisma Świętego – monumentalne 33-tomowe dzieło ks. Dolindo, stworzone w trosce o duchowy rozwój kapłanów i wiernych. Lektura została napisana niezwykle przystępnym językiem i stanowi doskonałe narzędzie służące pogłębianiu wiary oraz otwieraniu się na prawdę Słowa Bożego w codziennych wydarzeniach ludzkiego życia. Poza wspomnianymi woluminami ukazały się również wydania specjalne z wybranymi komentarzami biblijnymi.

 

Pisma biograficzne i autobiograficzne – pisma biograficzne obejmują myśli, anegdoty i opowieści ks. Dolindo, działalność prowadzonego przez niego apostolatu, historię życia jego pierwszych córek duchowych, a także listy od siostrzenicy ks. Dolindo, Grazii Ruotolo.

W dwóch książki autobiograficznych ks. Dolindo opisuje dramatyczne wydarzenia ze swego kapłańskiego życia. Ujawnia prorockie przepowiednie, dotyczące reform kościelnych, usankcjonowanych pięćdziesiąt lat później przez Sobór Watykański II. Autobiografie zdobyły uznanie w oczach duchownych, ludzi wykształconych i prostych, wyczulonych na głębokie wartości wiary chrześcijańskiej.

 

Dzieła teologiczne, mistyczne i ascetyczne – dzieła te zostały napisane zgodnie z duchem i nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Podejmują takie tematy, jak Eucharystia, obrona prawdy, dusza i wolność, sakrament bierzmowania, kierownictwo duchowe, czyściec i raj oraz życie Jezusa.

 

Listy – stanowią zbiór osobistej korespondencji ks. Dolindo z najbliższymi członkami swojej rodziny, duchowymi córkami i synami oraz zbiór oficjalnej korespondencji z braćmi w kapłaństwie i ze Świętym Oficjum.

 

Muzyka – płyta CD ku czci Jezusa Eucharystycznego i Maryi Panny.

 

Pisma pobożnościowe – w ich skład wchodzą antyfony na uroczystości roku liturgicznego zaczerpnięte z Mszału rzymskiego i Liturgii Godzin, Droga krzyżowa oraz rozważania różańcowe.

 

Maryja Panna – ks. Dolindo poświęcił Maryi trzy dzieła. Dwa z nich w formie medytacyjnych rozważań przeznaczone do osobistej formacji i otwierania się na światło Bożej prawdy i radości. Trzecia książka była ostatnią, jaką ks. Dolindo napisał przed swoją śmiercią. Z przenikliwą mądrością egzegety i czułą miłością świętego wyjaśnia podejście Kościoła katolickiego do braci odłączonych.

 

Wydania kieszonkowe – są to książeczki zawierające duchowe porady dla kapłanów, sióstr zakonnych, mam oraz rodzin; wzbudzające troskę o wiarę, życie, prawdę i charakter. Wśród nich znajdują się również pozycje poświęcone zagadnieniu mocy modlitwy i jej różnorodnych form.