O Duchu Świętym

Dar pobożności

Dar pobożności udoskonala cnotę religijności, która jest związana ze sprawiedliwością. Religijność jest cnotą moralną, nadprzyrodzoną, skłaniającą wolę do oddawania Bogu należnego Mu kultu przez Jego nieskończoną wspaniałość i najwyższą władzę sprawowaną nad nami.

Jest aktem najwyższej sprawiedliwości, ponieważ skoro sprawiedliwość polega na oddawaniu innym tego, co się im bezwzględnie należy, jest rzeczą najbardziej sprawiedliwą oddawanie Bogu chwały, miłości i czci, które Mu się należą jako naszemu Stworzycielowi i Ojcu. Dar pobożności definiuje się następująco: dar budzący w sercu synowskie uczucie do Boga i miłosne oddanie Boskim Osobom oraz sprawom, abyśmy mogli ze świętym zapałem spełniać obowiązki religijne.

 

Fragment książki: “7 darów Ducha Świętego

 

Dodaj komentarz

Zostaw komentarz