zawierzenie

O cierpieniu

Z Jezusem na łodzi

W sytuacji poniżania przez ludzi dusza wchodzi w głęboką, wewnętrzną ciszę i sama uniża się przed Bogiem. W niesprawiedliwościach czuje się chłostana w duchu...