cisi

Pismo Święte

Błogosławieni cisi

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię (Mt 5,4). Cichymi są ci, którzy w udrękach życia i doświadczanych niesprawiedliwościach nie dają...